ساعت یازده و بیست دقیقه مورخه سوم دی ماه سال هشتاد و هشت .برجک نگهبانی مصلی قدس زاهدان داخل خیابان شهید باقری سربازی را در حال نگهبانی ملاحظه میفرمایید که با خیال راحت در حال نگهبانی از امام جمعه ی زاهدان میباشد.
برای کاری از این خیابان رد میشدم که این صحنه ی زیبا را دیدم حیفم امد که به عنوان یادگاری و البته تذکر به مسئولین امر این عکس را نگیریم.و همچنین قابل توجه افرادی که قرار است از مردم حراست کنند.

                       
ساعت ده شب مورخه یکم دی ماه سال هشتادو هشت یک برادر بسیجی با اسلحه روی دیوار یکی از مساجد شهر زاهدان در حال نگهبانی میباشند.برایم جای سئوال بود که مگر قرار است کسی به مسجد حضرت ابوالفضل حمله کند که نگهبان با اسلحه روی دیوار در حال نگهبانی و حراست میباشد.

گروهک مالک ریگی که عملیاتهایش پیشرفته شده و این روزها انتحاری و یا از راه دور مواد منفجره را در محلهای تجمع منفجر میکند .نمی دانم یک مامور مسلح روی دیوار یک مسجد چه کاری هنگام انفجار بمب داخل مسجد و یا صحن مسجد میتواند انجام دهد.

ضمنا اقای نقدی فرمانده بسیج گفته بود که بسیجیان من بعد فقط کار فرهنگی خواهند کرد.

+ نوشته شده توسط محمدنور در ۸۸/۱۰/۰۶ و ساعت 14 |